Novinky

Sdělení

Sdělujeme občanům, že voda z vodovodního řadu ve Hvozdnici JE pitná, a to i přes přetrvávající zvýšený pach chlóru. Nezávadnost pitné vody je spol. VHS Benešov, a.s., pravidelně kontrolována.

Hvozdnice 23. 10. 2023

Obecní úřad

Oznámení

Z důvodu poruch na Vodojemu Hvozdnice je v pitné vodě zvýšení množství chlóru. Do odstranění silného zápachu doporučujeme nepřevařenou vodu nepít. Na odstranění závady se intenzivně pracuje; v důsledku oprav může docházet ke kolísání tlaku vody či krátkodobému výpadku její dodávky. Předpokládaná doba oprav do 17.00 hod.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Hvozdnice 21. 10. 2023

Obecní úřad