Author: hvozdnice

Oznámení o úplné uzavírce

Ve dnech 7. 12. a 8. 12 2019 (sobota a neděle) bude úplně uzavřena silnice č. II/102 v úseku od hranice hl. m. Prahy až k železničnímu mostu v Měchenicích. Důvodem je pokládka nového asfaltového povrchu. Podrobnosti ZDE a ZDE.

OZNÁMENÍ

Ve dnech 29. 10. až 15.11. 2019 bude pobočka České pošty ve Hvozdnici v pracovní dny otevřena vždy od 13. 00 do 15.00 hod.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Mobilní sběr vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu a současně velkoobjemového odpadu se uskuteční
v sobotu dne 26. 10. 2019 od 8.00 do 10.30 hod. u hospody U rybníka.

Uvedený odpad bude bezplatně přijímán od občanů trvale hlášených ve Hvozdnici a majitelů rekreačních objektů, kteří obci platí místní poplatek za odvoz komunálního odpadu.
Eternit, asfalt či asfaltovou lepenku lze na dočasnou skládku ukládat bezplatně pouze do 50 kg. Uložení většího množství nad uvedenou hranici je následně zpoplatněno cenou, kterou za takový svoz účtuje obci svozová společnost, Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Složení odpadu mimo uvedené hodiny bude považováno za založení černé skládky a bude řešeno v souladu s platnými právními předpisy.

Obecní úřad