Author: hvozdnice

Důležité oznámení

Oznamujeme občanům, že z důvodu nutnosti havarijní opravy v akumulační jímce Vodojemu ve  Hvozdnici bude dne 18. 06. 2024 od 8:00 – 18:00 zcela přerušena dodávka pitné vody ve Hvozdnici. Náhradní zásobování pitnou vodou zajistí VHS Benešov dvěma cisternami (u fary a u budovy OÚ).

Obecní úřad Hvozdnice

Oznámení

Z důvodu výstavby kruhových objezdů na komunikaci č. III/1024 v úseku před a za mostem přes dálnici D4 v Řitce, bude v termínu od 29. 6. do 28. 7. 2024 i nadále částečně omezen provoz (semafory) – II. etapa výstavby a od 29. 7. do 10. 9. 2024 bude probíhat úplná uzavírka této komunikace (sjezd a nájezd na D4 a vjezd do obce Řitka) – III. etapa výstavby.
Objízdné trasy vedou přes Mníšek pod Brdy, a to i z důvodu, že v době od 1. 7. do 31. 8. 2024 je zcela uzavřen průjezd obcí Klínec, kde bude realizována oprava krajské komunikace č. III/1025.

Polda psovod radí

Nikdy nesahej na cizího psa. Nepřibližuj se a nehlaď‘ ani uvázaného psa. Vidíš-li volně se pohybujícího psa, neutíkej, nekřič a nedělej žádné prudké pohyby, ani rukama. Vídíš-li psa, který se chystá k útoku (vrčí, cení zuby), snaž se ukrýt do domu, vylez na plot, nebo na strom, prostě někam do výšky, kam nedoskočí. Není-li to již možné, neotáčej se ke psu zády, klekni si, stoč hlavu do klubíčka a kryj si rukama krk a hlavu.

Upozornění

Vážení spoluobčané,
upozorňujeme na častý výskyt volně pobíhajících psů rasy dobrman v ulici Hlavní, v úseku od Mateřské školky po Obecní úřad. Dbejte v tomto úseku zvýšené obezřetnosti, zvláště pak v případě průchodu menších dětí.
Obec Hvozdnice se již obrátila na Policii ČR a příslušné orgány státní správy a činí nezbytné právní kroky i v rámci soudního řízení vůči vlastníkovi psů.

Obecní úřad

Sdělení

Sdělujeme občanům, že voda z vodovodního řadu ve Hvozdnici JE pitná, a to i přes přetrvávající zvýšený pach chlóru. Nezávadnost pitné vody je spol. VHS Benešov, a.s., pravidelně kontrolována.

Hvozdnice 23. 10. 2023

Obecní úřad