Author: hvozdnice

Částečná uzavírka komunikace II/102 a uzavírka komunikace Masečín III/1023

Z důvodu rekonstrukce  komunikace II/102 stanovil odbor dopravy Černošice přechodnou  úpravu  provozu od 22. 5. 2020 do 15. 6.2020.
Komunikace do Masečína bude vedena jako jednosměrná směr Štěchovice Masečín, objízdná trasa bude vedena  přes Hvozdnici. Autobusová doprava zůstává v obou směrech.

Opatření

Rozhodnutí

Příloha

Dopravní značení

Filtry do roušek pro Hvozdnici

Obec Hvozdnice zakoupila pro své občany HYDROFOBNÍ MELTBLOWN FILTRY DO ROUŠEK, KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ 80 % BARIÉRU PRO VIRY A BAKTERIE. Filtry jsou k dispozici na Obecním úřadě a na poště, případně kontaktujte Obecní úřad na tel. 724 180 398.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že v liché dny (tj. pátek 3.4., neděle 5. 4. , úterý 7. 4., čtvrtek 9. 4., sobota 11. 4., pondělí 13. 4., středa 15. 4., pátek 17. 4. atd., vždy mezi 18.00 a 19.00 hod., provádí místní hasiči dezinfekční postřik všech kontejnerů v obci, obou autobusových zastávek a veřejných prostranství pod obchodem a u rybníka.