Sdělení

Sdělujeme občanům, že voda z vodovodního řadu ve Hvozdnici JE pitná, a to i přes přetrvávající zvýšený pach chlóru. Nezávadnost pitné vody je spol. VHS Benešov, a.s., pravidelně kontrolována.

Hvozdnice 23. 10. 2023

Obecní úřad