Současnost obce

Jméno Hvozdnice je starověké, slovanského původu, pochází z doby předkřesťanské v Českých zemích. Je odvozeno od přírody a místní polohy osídlení, pravděpodobně z pojmu „hvozdná ves“, ves uprostřed hlubokých lesů (hvozdů).

Hvozdnice je obcí České republiky, Středočeský kraj (sídlo Zborovská 45, Praha 5), okres Praha – západ (bez okresního úřadu), pošta Hvozdnice (252 05).

***

Další česká obec nesoucí jméno Hvozdnice leží asi 9 km od města Hradce Králové. První zmínka o ní pochází z roku 1073. V roce 1998 měla 55 domů a 187 obyvatel. Jméno Hvozdnica nese i obec v severozápadní části Slovenska. Leží pod Javorníky na pravém břehu řeky Váhu, asi 3 km jižně od města Bytča.

***

Naše obec leží přibližně 10 km za jižním okrajem Prahy, uprostřed lesů na levém břehu Vltavy. Žije zde přes 300 obyvatel hlášených k trvalému pobytu; v obci je téměř 200 domů a v blízkém okolí značný počet rekreačních chat. Zástavba obce Hvozdnice je tvořena tradičními objekty venkovského bydlení a objektů rekreačních, které procházejí postupnými proměnami během rekonstrukcí a úprav. Dochází i k výstavbě nových moderních rodinných domů. Obec má zpracován a schválen územní plán, který řeší další rozvoj výstavby na území jejího katastru.

Občané v produktivním věku dojíždějí za prací zejména do Prahy; v samotné obci je přibližně 50 pracovních míst. Mateřská a základní škola leží v 5 km vzdálené Davli. Obec má vlastní Obecní úřad, poštu, hasičskou zbrojnici, restauraci s tanečním sálem, fotbalové hřiště s bistrem, hřbitov, modlitebnu Husova sboru a budovu školy, nacházejí se zde dvě menší firmy. Obec je plně elektrifikovaná, má telefonní síť, veřejný vodovod a splaškovou kanalizaci s vlastní čistírnou odpadních vod. Dopravní obslužnost obce zajišťuje příměstská autobusová linka č. 314 na trase Praha (Smíchovské nádraží) – Mníšek pod Brdy. Podél severozápadní hranice katastru obce vede železniční trať Praha – Dobříš, zastávka Bojov.

V obci existuje fotbalový tým SK Hvozdnice, hokejový tým Šakal Hvozdnice a dětský oddíl Stonožka. Dále je zde místní Sbor dobrovolných hasičů s mužským, ženským i mládežnickým družstvem.

Rekonstrukce a přístavba čp. 94 (bývalé školy) na mateřskou školu

Jistě jste si všimli, že v budově bývalé školy nastal výrazný pohyb lidí a mechanizmů. Společnost Davelo spol. s r.o. začala s rekonstrukcí a přestavbou bývalé školy na mateřskou školu již začátkem měsíce října .
Podle projektu byla zbourána přístavba starého sociálního zařízení a zahájena výstavba přístavby. Současně probíhají bourací práce uvnitř budovy. Dojde k výměnám všech podlah v přízemí, které již dosloužily. Nově budou vybudována sociální zařízení, kde každá ze dvou tříd bude mít své vlastní, podle hygienických požadavků. Rekonstrukce se dotkne i půdních prostor, kde vzniknou místnosti pro zázemí mateřské školy, knihovna s internetem a společenská místnost pro využití obce a spolků v obci.
Současně se stavebními pracemi připravuje obecní úřad konkurzní řízení pro výběr ředitelky školy a další potřebné kroky k uvedení do provozu mateřské školy k 1.9.2010.
Zájemcům, kteří se chtějí blíže seznámit s rekonstrukcí jsme připraveni poskytnout podrobnější informace.