Obnova místní pozemní komunikace – ulice V Amerikách

Obnova místní pozemní komunikace – ulice V Amerikách

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Obnova místní pozemní komunikace – ulice V Amerikách

Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

OBEC HVOZDNICE
252 05 Hvozdnice 160, tel/fax:311360058, 724 180 398
email: obec.hvozdnice@seznam.cz ,IČ 00241253