Sbor dobrovolných hasičů

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE HVOZDNICI

Výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů ve Hvozdnici konaná dne 22. 11. 2019 ZDE

Výroční valná hromada
Dne 25.11.2011 se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Hvozdnice. Pozvání na páteční večer přijali zástupci okolních hasičských sborů ze Sloupu, Davle, Bojanovic a Bratřínova, zástupce OSH paní Svatava Chrastilová a pan Zdeněk Mlejnský.
Valnou hromadu zahájil místostarosta pan Bohumil Rohrbach přivítáním hostů a členů našeho sboru. Členové výboru přednesli výroční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období. Následovaly zprávy revizní a pokladní, dále pak plánované kulturní, sportovní a brigádní činnosti na příští rok. Pomyslnou tečkou za všemi oficialitami bylo jednohlasné odhlasování usnesení. Zpráva z výroční valné hromady včetně usnesení je vyvěšena na nástěnce SDH Hvozdnice u autobusové zastávky.
Po skončení valné hromady si všichni přítomní pochutnávali na tradičním výborném gulášku. Tato výroční valná hromada byla letos bez hudebního doprovodu, ale družná zábava tím nijak neutrpěla.

Děkujeme všem, za účast na této valné hromadě.

Věchtíková Pavla

Zabijačka
3.12.2010 v pět ráno sraz u hasičárny! Tak zněla domluva prvního předvoje účastníků na letošní zabijačce. V kotlích vaří voda, nádobí je připraveno, řezník brousí nože, čuník je na místě – asi tak to vypadalo o půl osmé ráno před Hvozdnickou hasičárnou. Sluníčko se dralo zpoza kopců a řezník Rosťa nabrousil poslední nůž. O půl osmé zazněla rána, která ukončila čuníkův život a nám odstartovala čtvrtou hasičskou zabíjačku. Plni elánu, s modrou oblohou nad hlavou, jsme zahájili první a vlastně i poslední čuníkovou lázeňskou proceduru. Tou dobou co prase bralo koupel, zavoněla Hvozdnicí smažená cibulka, která dala zabijačkovému guláši pevný základ. Než byla cibulka osmahnutá dozlatova, dvousetkilové čuně viselo na trojnožce a řezník vedl neomylně své nože po známých stezkách vepřového těla. Jedenáctá byla ve znamení guláše, po kterém se jen zaprášilo, jak byl dobrý. Kotle plné ovaru bublaly, ti kdo umí, špejlovali a řezník porcoval maso. Okolo druhé se první naplněná střívka hřála v teplé vodě. Po šesté hodině řezník zahlásil „Fajront!“ Všem ostatním ale směna nekončila, neboť kotle byly ještě plné dobrot. Než jsme všechno očistili, uklidili, a než vychladl poslední hrnec s polévkou, byla již pozdní večer, do kterého nás provázela dobrá nálada a promaštěné rty.

Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se aktivně účastnili na letošní zabijačce, a věřím, že nás přijdou podpořit i v roce následujícím.

Petr Vodička

Poděkování a přání
Všem členům a jejich rodinným příslušníkům, obecnímu úřadu ve Hvozdnici a všem příznivcům SDH Hvozdnice patří poděkování za čas, úsilí a podporu našeho sboru v uplynulém období. Bez Vaší spolupráce, ochoty a zapálení pro danou věc, by nebyl sbor Sborem. V tomto ohledu je pořád co zlepšovat a to nám budiž předsevzetím do nastávajícího období. Za celý Sbor dobrovolných hasičů Vám přeji do nového roku pevné zdraví a veselou mysl.

Petr Vodička

Plánované činnosti SDH pro rok 2012

Kulturní činnosti:

 1. Hasičský ples – březen 2012
 2. Stavění máje a pálení čarodějnic – duben 2012
 3. Dětský den a kácení máje – červen 2012

Sportovní činnosti:

 1. Okrskové soutěže, výroční a sranda soutěže
 2. Nohejbal
 3. Zumba

Brigádní činnost:

 1. Údržba hasičské zbrojnice
  – Druhý nátěr střechy
  – Stavba sušáku na hadice
 2. Údržba a obnova svěřené výzbroje a výstroje
 3. Brigáda na rybníku – Duben 2012
 4. Brigády pořádané ve spolupráci s OÚ

Sbor dobrovolných hasičů ve Hvozdnici
Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL
Který pořádá v sobotu 3. března 2012
Od 20:00 hodin v Hospůdce u Rybníka

K tanci a poslechu hraje
Taneční orchestr HITOS Zdeňka Stibora
Nebude chybět bohatá tombola

účetní kontakt Sboru č.ú. 194691152/0300

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE HVOZDNICI

Výroční valná hromada

Dne 26.11.2010 se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Hvozdnice. Valnou hromadu zahájil místostarosta pan Bohumil Rohrbach přivítáním hostů a členů našeho sboru. Pozvání na páteční večer přijali zástupci okolních hasičských sborů ze Sloupu, Davle, Bojanovic a Bratřínova, zástupce 9.okrsku paní Svatava Chrastilová, zástupce obecního úřadu ve Hvozdnici pan Libor Věchtík a zástupce SK Hvozdnice pan Ing.Václav Hromádka.
Starosta sboru pan Petr Vodička přednesl výroční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období. Následovaly zprávy revizní a pokladní, dále pak plánované kulturní, sportovní a brigádní činnosti na příští rok.
Pomyslnou tečkou za všemi oficialitami bylo jednohlasné odhlasování usnesení.
Po skončení valné hromady si všichni přítomní pochutnali na gulášku a pro završení hezkého večera nechyběla hudba, se kterou jsme se protancovali až do brzkých ranních hodin.
Děkujeme Všem za podporu sboru, zvláště pak starším členům za účast na této valné hromadě.
(Ke stažení ZDE)

Pavla Věchtíková

Zabijačka

Dne 12.12.2010 okolo sedmé ranní jsme před „hasičárnu“ ve Hvozdnici dovezli stošedesátikilového čuníka. Husté sněžení pomalu ustávalo, sluníčko se dralo zpoza kopců a řezník Rosťa nabrousil poslední nůž. O půl osmé zazněla rána, která ukončila čuníkův život a nám odstartovala třetí hasičskou zabíjačku. Zatím co Hvozdničtí lazebníci pod řeznickou taktovkou dávali praseti poslední lázeň, kulinářští mistři zadělali na zabijačkový guláš, který se letos, stejně jako v minulých letech, vydařil. Když obecní zvon odbíjel poledne, nebylo po praseti ani památky. Všechny jedlé části byly pečlivě naporcovány a určeny ke zpracování sádla, jelit, jitrnic, tlačenky, masa na gril a masa k uzení. Kotle šlapaly na plné obrátky. Ženské osazenstvo zasedlo ke špejlování a okolo druhé se první naplněná střívka hřála v teplé vodě. Okolo půl páté řezník zahlásil „Fajront!“ Všem ostatním ale směna nekončila, neboť kotle byly ještě plné dobrot. Než jsme všechno očistili, uklidili, a než vychladl poslední hrnec s polévkou, byla již hluboká noc, do které nás prováděla dobrá nálada s písní na rtu.
A tak jsme úspěšně zakončili letošní zabijačku… Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se aktivně účastnili na letošní zabijačce, a věřím, že nás přijdou podpořit i v roce následujícím.

Petr Vodička

Poděkování a přání

Vážení spoluobčané, vážení hasiči, za sbor dobrovolných hasičů ve Hvozdnici děkuji všem, kteří s námi v uplynulém roce aktivně spolupracovali, nebo nás morálně podporovali. Touto cestou bych chtěl poděkovat bývalému obecnímu zastupitelstvu za příkladnou spolupráci obce a hasičského sboru. Všem přátelům sboru dobrovolných hasičů, členům, jejich rodinným příslušníkům a novému obecnímu zastupitelstvu přeji do roku 2011 pevné zdraví a mnoho úsměvných dní.

Petr Vodička

Plánované akce okolních SDH

5.2.2011 – Obec a SDH Bratřínov – Masopust, sraz v maskách v 12:00 před hospodou U Holinků
12.2.2011 – SDH Sloup – Výroční valná hromada od 18:00 v Hospůdce u Rybníka
5.2.2011 – SDH Davle – Hasičský ples od 20:00 v Davelském pivovaře
26.2.2011 – SDH Hvozdnice – Hasičský ples od 20:00 v Hospůdce u Rybníka
19.3.2011 – SDH Davle – Josefská zábava od 20:00 v Davelském pivovaře