Sbor dobrovolných hasičů ve Hvozdnici

V neděli 28. 2. 2021 krátce před půl čtvrtou byl naší jednotce vyhlášen poplach s žádostí o transport pacienta. K místu události jsme vyrazili v počtu 1+3.

V sobotu 20. 2. 2021 proběhlo další kácení suchých stromů v ulici K Vodojemu.

Výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů ve Hvozdnici konaná dne 22. 11. 2019 ZDE

Výroční valná hromada
Dne 25.11.2011 se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Hvozdnice. Pozvání na páteční večer přijali zástupci okolních hasičských sborů ze Sloupu, Davle, Bojanovic a Bratřínova, zástupce OSH paní Svatava Chrastilová a pan Zdeněk Mlejnský.
Valnou hromadu zahájil místostarosta pan Bohumil Rohrbach přivítáním hostů a členů našeho sboru. Členové výboru přednesli výroční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období. Následovaly zprávy revizní a pokladní, dále pak plánované kulturní, sportovní a brigádní činnosti na příští rok. Pomyslnou tečkou za všemi oficialitami bylo jednohlasné odhlasování usnesení. Zpráva z výroční valné hromady včetně usnesení je vyvěšena na nástěnce SDH Hvozdnice u autobusové zastávky.
Po skončení valné hromady si všichni přítomní pochutnávali na tradičním výborném gulášku. Tato výroční valná hromada byla letos bez hudebního doprovodu, ale družná zábava tím nijak neutrpěla.

Děkujeme všem, za účast na této valné hromadě.

Věchtíková Pavla