Novinky

Kontejner na bioodpad

Tento víkend 22. 3. 2024 – 24. 3. 2024 od pátku (odpoledne) do neděle večera bude k dispozici kontejner na bioodpad. Jako obvykle ho najdete nahoře nad farou, silnice směrem k vysílači. Jak se říká u Durdilů.

Polda psovod radí

Nikdy nesahej na cizího psa. Nepřibližuj se a nehlaď‘ ani uvázaného psa. Vidíš-li volně se pohybujícího psa, neutíkej, nekřič a nedělej žádné prudké pohyby, ani rukama. Vídíš-li psa, který se chystá k útoku (vrčí, cení zuby), snaž se ukrýt do domu, vylez na plot, nebo na strom, prostě někam do výšky, kam nedoskočí. Není-li to již možné, neotáčej se ke psu zády, klekni si, stoč hlavu do klubíčka a kryj si rukama krk a hlavu.

Upozornění

Vážení spoluobčané,
upozorňujeme na častý výskyt volně pobíhajících psů rasy dobrman v ulici Hlavní, v úseku od Mateřské školky po Obecní úřad. Dbejte v tomto úseku zvýšené obezřetnosti, zvláště pak v případě průchodu menších dětí.
Obec Hvozdnice se již obrátila na Policii ČR a příslušné orgány státní správy a činí nezbytné právní kroky i v rámci soudního řízení vůči vlastníkovi psů.

Obecní úřad

Sdělení

Sdělujeme občanům, že voda z vodovodního řadu ve Hvozdnici JE pitná, a to i přes přetrvávající zvýšený pach chlóru. Nezávadnost pitné vody je spol. VHS Benešov, a.s., pravidelně kontrolována.

Hvozdnice 23. 10. 2023

Obecní úřad