Novinky

Důležité oznámení

Oznamujeme občanům, že z důvodu nutné instalace nového vybavení vodojemu ve  Hvozdnici bude od 27. 2. 2024 od 5:00 hod. do 28. 2. 2024 do 15:00 hod. zcela přerušena dodávka pitné vody ve Hvozdnici. Náhradní zásobování pitnou vodou zajistí VHS Benešov dvěma cisternami (u fary a u budovy OÚ).

Obecní úřad Hvozdnice

Polda psovod radí

Nikdy nesahej na cizího psa. Nepřibližuj se a nehlaď‘ ani uvázaného psa. Vidíš-li volně se pohybujícího psa, neutíkej, nekřič a nedělej žádné prudké pohyby, ani rukama. Vídíš-li psa, který se chystá k útoku (vrčí, cení zuby), snaž se ukrýt do domu, vylez na plot, nebo na strom, prostě někam do výšky, kam nedoskočí. Není-li to již možné, neotáčej se ke psu zády, klekni si, stoč hlavu do klubíčka a kryj si rukama krk a hlavu.

Upozornění

Vážení spoluobčané,
upozorňujeme na častý výskyt volně pobíhajících psů rasy dobrman v ulici Hlavní, v úseku od Mateřské školky po Obecní úřad. Dbejte v tomto úseku zvýšené obezřetnosti, zvláště pak v případě průchodu menších dětí.
Obec Hvozdnice se již obrátila na Policii ČR a příslušné orgány státní správy a činí nezbytné právní kroky i v rámci soudního řízení vůči vlastníkovi psů.

Obecní úřad