Aktuality

Polda psovod radí

Nikdy nesahej na cizího psa. Nepřibližuj se a nehlaď‘ ani uvázaného psa. Vidíš-li volně se pohybujícího psa, neutíkej, nekřič a nedělej žádné prudké pohyby, ani rukama. Vídíš-li psa, který se chystá k útoku (vrčí, cení zuby), snaž se ukrýt do domu, vylez na plot, nebo na strom, prostě někam do výšky, kam nedoskočí. Není-li to již možné, neotáčej se ke psu zády, klekni si, stoč hlavu do klubíčka a kryj si rukama krk a hlavu.

Upozornění

Vážení spoluobčané,
upozorňujeme na častý výskyt volně pobíhajících psů rasy dobrman v ulici Hlavní, v úseku od Mateřské školky po Obecní úřad. Dbejte v tomto úseku zvýšené obezřetnosti, zvláště pak v případě průchodu menších dětí.
Obec Hvozdnice se již obrátila na Policii ČR a příslušné orgány státní správy a činí nezbytné právní kroky i v rámci soudního řízení vůči vlastníkovi psů.

Obecní úřad

Oznámení

Z důvodu poruch na Vodojemu Hvozdnice je v pitné vodě zvýšení množství chlóru. Do odstranění silného zápachu doporučujeme nepřevařenou vodu nepít. Na odstranění závady se intenzivně pracuje; v důsledku oprav může docházet ke kolísání tlaku vody či krátkodobému výpadku její dodávky. Předpokládaná doba oprav do 17.00 hod.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Hvozdnice 21. 10. 2023

Obecní úřad