Poznámky

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Mobilní sběr vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu a současně velkoobjemového odpadu se uskuteční
v sobotu dne 26. 10. 2019 od 8.00 do 10.30 hod. u hospody U rybníka.

Uvedený odpad bude bezplatně přijímán od občanů trvale hlášených ve Hvozdnici a majitelů rekreačních objektů, kteří obci platí místní poplatek za odvoz komunálního odpadu.
Eternit, asfalt či asfaltovou lepenku lze na dočasnou skládku ukládat bezplatně pouze do 50 kg. Uložení většího množství nad uvedenou hranici je následně zpoplatněno cenou, kterou za takový svoz účtuje obci svozová společnost, Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Složení odpadu mimo uvedené hodiny bude považováno za založení černé skládky a bude řešeno v souladu s platnými právními předpisy.

Obecní úřad

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu probíhá ve STŘEDU v dopoledních hodinách,
u vývozu jedenkrát za 14 dní se uskutečňuje vždy v sudé týdny.