Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu probíhá ve STŘEDU v dopoledních hodinách,
u vývozu jedenkrát za 14 dní se uskutečňuje vždy v sudé týdny.