Roušky

Vláda zavedla povinnost nosit roušku mimo domov od zítřejšího dne 19.3. Prosím respektujte toto nařízení, když se budete pohybovat venku.
Vláda nařídila, ale bohužel roušky nepořídila. Obci se podařili nějaké zajistit a naše místní šikovné švadleny šijí každý den. Děkujeme za to. Kdo nemá roušku, nechť zavolá na 724 180 398, předáme.