Předběžný harmonogram a rozsah uzavírek na silnici II./102