Podzimní bioodpad

Sdělujeme občanům, že v průběhu měsíce listopadu 2023 bude střídavě u lesíka v ulici K Vodojemu a za altánkem u Kulturního domu opakovaně přistavován kontejner na biodpad, trávu, větve i listí.
Vhazovat jiný druh odpadu je zakázáno !

Obecní úřad