Novinky

Milí spoluobčané,
procházíme složitým obdobím, kdy jste zahrnováni přívalem informací ze všech stran, proto pouze stručně.
Obchody s potravinami a dalším, pro život nezbytným zbožím, zůstávají otevřené.
V případě, že potřebujete nakoupit potraviny nebo léky, a sami si nemůžete nákup obstarat, zavolejte na tel. 724 180 398.
Úřední hodiny Obecního úřadu ve Hvozdnici zůstávají nedotčeny, přesto prosím, abyste úřad navštívili jen v naléhavých a neodkladných záležitostech a přednostně využili telefonický (311 360 058, 724 180 398) či emailový  (obec.hvozdnice@seznam.cz) kontakt.
Děkujeme za vaši ohleduplnost k sobě i ostatním.

Obecní úřad 

Informace pro občany

Vláda rozhodla o uzavření všech škol (základních, středních i vyšších odborných a dalších) od středy 11. března 2020. Mateřských školek se toto opatření netýká.

Zároveň dnes (10. 3. 2020) od 18:00 hodin platí zákaz filmových, divadelních, sportovních, náboženských, tanečních, tradičních shromáždění nebo výstav, poutě, veletrhy s účastí nad 100 osob.

Mimořádná opatření jsou zveřejněna na Portále krizového řízení Středočeského kraje (ZDE).

Doporučení k cestování v souvislosti s šířením koronaviru ve světě vydalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Od 10. 3. 2020 platí karanténa pro celou Itálii (ZDE).

Z uvedeného důvodu budou akce, které pořádá Obec Hvozdnice, tj. Maškarní zábava, která se měla konat v sobotu dne 21. 03. 2020 a Bleší trh dne 28. 03. 2020, přesunuty na jiný termín, který bude včas sdělen.

Změna sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Od 1. ledna 2020 dochází ke změně sazby tohoto místního poplatku, která činí 600 Kč namísto dosavadních 500 Kč. Ve výši 500 Kč budou poplatek i v roce 2020 platit osoby v obci přihlášené, které v době splatnosti poplatku dovršily 80. rok věku a osoby, které jsou v době splatnosti poplatku držiteli průkazu ZTP/P.
Splatnost poplatku zůstává nezměněna, tedy 30. 04. 2020 musí být platba poplatku již připsána na účet obce č. 534934369/0800 nebo uhrazena v hotovosti na Obecním úřadě Hvozdnice. Na přelomu měsíců února a března 2020 budou poplatníkům distribuovány poštovní poukázky jako v předchozích letech. Popelnice bez nálepek na rok 2020 nebudou po datu 30. 04. 2020 vyváženy.

Změna ceny vodného a stočného
Navýšení ceny u stočného představuje částku 1,15 Kč vč. DPH na 1 m³ odpadní vody, tedy ze stávajících 22,39 Kč vč. DPH činí stočné v roce 2020 23,54 vč. DPH na 1 m³ odpadní vody.
Cena pitné vody za 1 m³ se ze stávající ceny 48 Kč vč. DPH na 1 m³ zvyšuje pro rok 2020 na cenu 50 Kč vč. DPH. Navýšení je tedy o 2,00 Kč vč. DPH za 1 m³.

Oznámení o částečné uzavírce

Ve dnech od 20. ledna 2020 do 31. března 2020 bude částečně uzavřena silnice č. II/102 v úseku km 1,450 – 1,650 (u Vranské přehrady). Důvodem je oprava pozemní komunikace – opěrné zdi. Doprava bude vedena v úseku stavby jedním jízdním pruhem, řízena světelným signalizačním zařízením v délce cca 200 m. Mapka ZDE.

Oznámení o ZRUŠENÍ plánované úplné uzavírky

Ve dnech 7. 12. a 8. 12 2019 (sobota a neděle) měla být úplně uzavřena silnice č. II/102 v úseku od hranice hl. m. Prahy až k železničnímu mostu v Měchenicích. Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí byla uzavírka zrušena a bude provedena v náhradním termínu, který dosud není znám.