Novinky

Filtry do roušek pro Hvozdnici

Obec Hvozdnice zakoupila pro své občany HYDROFOBNÍ MELTBLOWN FILTRY DO ROUŠEK, KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ 80 % BARIÉRU PRO VIRY A BAKTERIE. Filtry jsou k dispozici na Obecním úřadě a na poště, případně kontaktujte Obecní úřad na tel. 724 180 398.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že v liché dny (tj. pátek 3.4., neděle 5. 4. , úterý 7. 4., čtvrtek 9. 4., sobota 11. 4., pondělí 13. 4., středa 15. 4., pátek 17. 4. atd., vždy mezi 18.00 a 19.00 hod., provádí místní hasiči dezinfekční postřik všech kontejnerů v obci, obou autobusových zastávek a veřejných prostranství pod obchodem a u rybníka.

A další změna úředních hodin

Vzhledem k další změně vydané Ministerstvem zdravotnictví na základě rozhodnutí vlády ze dne 9. 4. 2020 sdělujeme, že od pondělí 20. 4. 2020 se opět mění (a vrací do normálu) úřední hodiny Obecního úřadu Hvozdnice, a to takto:

PONDĚLÍ 08.00 až 12.00 a 14.00 až 19.00 hod.
STŘEDA 08.00 až 12.00 hod.
PÁTEK 18.00 až 19.00 hod.

Pokladní hodina ve čtvrtek od 18.30 do 19.30 hod. bude až do doby odvolání nouzového stavu zrušena.

Současně byla vyhlášena následující pravidla provozu spočívající v omezení osobního kontaktu úředních osob s občany na nezbytně nutnou úroveň, přičemž omezení kontaktů se provede zejména takto:

a) upřednostňováním písemného, elektronického (obec.hvozdnice@seznam.cz) či telefonického (311 360 058 nebo 724 180 398) kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné; na řešení vaší záležitosti se domluvíme,
b) při osobním kontaktu bude omezen přímý kontakt na vzdálenost 2 metrů; stejná vzdálenost musí být dodržována i na chodbách OÚ,
c) umístěním nádobky s dezinfekcí na ruce v budově OÚ,
d) použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
e) prováděním zvýšených hygienických opatření na OÚ (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdílených psacích potřeb).

Veškeré informace najdete také na webu: www.hvozdnice.eu nebo na facebooku obce.

Obecní úřad

DEZINFEKCE PRO HVOZDNICI

Pokud potřebujete dezinfekci, kontaktujte Obecní úřad na tel. 724 180 398. Máme k dispozici Alkoholovou dezinfekci ANTI-COVID, která slouží k dezinfekci rukou, a lze ji použít i na dezinfekci ploch a věcí.

Informace pro občany Hvozdnice

V případě, že potřebujete nakoupit potraviny nebo léky, a sami si nemůžete nákup obstarat, zavolejte na tel. 724 180 398. Na stejné číslo volejte i v případě, že potřebujete roušku.

Česká pošta

Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů.

1. Vyplácení důchodů
Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.
Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.
Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.

2. Doporučené zásilky
Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

3. Otevírací doba pro seniory
Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.

4. Od 25. března až do odvolání bude místní pobočka pošty otevřena ve středu od 15 do 16 hodin.
Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti na úpravu již přijatých opatření.   Informační video ZDE, odkaz na webové stránky, kde mohou občané najít aktualizované informace: ZDE.