Novinky

Filtry do roušek pro Hvozdnici

Obec Hvozdnice zakoupila pro své občany HYDROFOBNÍ MELTBLOWN FILTRY DO ROUŠEK, KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ 80 % BARIÉRU PRO VIRY A BAKTERIE. Filtry jsou k dispozici na Obecním úřadě a na poště, případně kontaktujte Obecní úřad na tel. 724 180 398.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že v liché dny (tj. pátek 3.4., neděle 5. 4. , úterý 7. 4., čtvrtek 9. 4., sobota 11. 4., pondělí 13. 4., středa 15. 4., pátek 17. 4. atd., vždy mezi 18.00 a 19.00 hod., provádí místní hasiči dezinfekční postřik všech kontejnerů v obci, obou autobusových zastávek a veřejných prostranství pod obchodem a u rybníka.

A další změna úředních hodin

Vzhledem k další změně vydané Ministerstvem zdravotnictví na základě rozhodnutí vlády ze dne 9. 4. 2020 sdělujeme, že od pondělí 20. 4. 2020 se opět mění (a vrací do normálu) úřední hodiny Obecního úřadu Hvozdnice, a to takto:

PONDĚLÍ 08.00 až 12.00 a 14.00 až 19.00 hod.
STŘEDA 08.00 až 12.00 hod.
PÁTEK 18.00 až 19.00 hod.

Pokladní hodina ve čtvrtek od 18.30 do 19.30 hod. bude až do doby odvolání nouzového stavu zrušena.

Současně byla vyhlášena následující pravidla provozu spočívající v omezení osobního kontaktu úředních osob s občany na nezbytně nutnou úroveň, přičemž omezení kontaktů se provede zejména takto:

a) upřednostňováním písemného, elektronického (obec.hvozdnice@seznam.cz) či telefonického (311 360 058 nebo 724 180 398) kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné; na řešení vaší záležitosti se domluvíme,
b) při osobním kontaktu bude omezen přímý kontakt na vzdálenost 2 metrů; stejná vzdálenost musí být dodržována i na chodbách OÚ,
c) umístěním nádobky s dezinfekcí na ruce v budově OÚ,
d) použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
e) prováděním zvýšených hygienických opatření na OÚ (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdílených psacích potřeb).

Veškeré informace najdete také na webu: www.hvozdnice.eu nebo na facebooku obce.

Obecní úřad

DEZINFEKCE PRO HVOZDNICI

Pokud potřebujete dezinfekci, kontaktujte Obecní úřad na tel. 724 180 398. Máme k dispozici Alkoholovou dezinfekci ANTI-COVID, která slouží k dezinfekci rukou, a lze ji použít i na dezinfekci ploch a věcí.