Oznámení úpravy úředních hodin Obecního úřadu Hvozdnice

S odvoláním na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým bylo prodlouženo nařízení omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na max. na 3 hodiny denně v pondělí a ve středu, jsou s účinností od 16. 03. 2020, nyní minimálně do 01. 04. 2020, úřední hodiny OÚ Hvozdnice upraveny takto:

 

PONDĚLÍ  08.00 až 11.00

STŘEDA   15.00 až 18.00.

 

V ostatních dnech je možné kontaktovat úřad e-mailovou formou na adresu: obec.hvozdnice@seznam.cz nebo telefonicky na tel. 724 180 398.

Obecní úřad