Nakládání s komunálními odpady v souvislosti s COVID19