Aktuality

Roušky

Vláda zavedla povinnost nosit roušku mimo domov od zítřejšího dne 19.3. Prosím respektujte toto nařízení, když se budete pohybovat venku.
Vláda nařídila, ale bohužel roušky nepořídila. Obci se podařili nějaké zajistit a naše místní šikovné švadleny šijí každý den. Děkujeme za to. Kdo nemá roušku, nechť zavolá na 724 180 398, předáme.

Milí spoluobčané,
procházíme složitým obdobím, kdy jste zahrnováni přívalem informací ze všech stran, proto pouze stručně.
Obchody s potravinami a dalším, pro život nezbytným zbožím, zůstávají otevřené.
V případě, že potřebujete nakoupit potraviny nebo léky, a sami si nemůžete nákup obstarat, zavolejte na tel. 724 180 398.
Úřední hodiny Obecního úřadu ve Hvozdnici zůstávají nedotčeny, přesto prosím, abyste úřad navštívili jen v naléhavých a neodkladných záležitostech a přednostně využili telefonický (311 360 058, 724 180 398) či emailový  (obec.hvozdnice@seznam.cz) kontakt.
Děkujeme za vaši ohleduplnost k sobě i ostatním.

Obecní úřad 

Informace pro občany

Vláda rozhodla o uzavření všech škol (základních, středních i vyšších odborných a dalších) od středy 11. března 2020. Mateřských školek se toto opatření netýká.

Zároveň dnes (10. 3. 2020) od 18:00 hodin platí zákaz filmových, divadelních, sportovních, náboženských, tanečních, tradičních shromáždění nebo výstav, poutě, veletrhy s účastí nad 100 osob.

Mimořádná opatření jsou zveřejněna na Portále krizového řízení Středočeského kraje (ZDE).

Doporučení k cestování v souvislosti s šířením koronaviru ve světě vydalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Od 10. 3. 2020 platí karanténa pro celou Itálii (ZDE).

Z uvedeného důvodu budou akce, které pořádá Obec Hvozdnice, tj. Maškarní zábava, která se měla konat v sobotu dne 21. 03. 2020 a Bleší trh dne 28. 03. 2020, přesunuty na jiný termín, který bude včas sdělen.

Změna sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Od 1. ledna 2020 dochází ke změně sazby tohoto místního poplatku, která činí 600 Kč namísto dosavadních 500 Kč. Ve výši 500 Kč budou poplatek i v roce 2020 platit osoby v obci přihlášené, které v době splatnosti poplatku dovršily 80. rok věku a osoby, které jsou v době splatnosti poplatku držiteli průkazu ZTP/P.
Splatnost poplatku zůstává nezměněna, tedy 30. 04. 2020 musí být platba poplatku již připsána na účet obce č. 534934369/0800 nebo uhrazena v hotovosti na Obecním úřadě Hvozdnice. Na přelomu měsíců února a března 2020 budou poplatníkům distribuovány poštovní poukázky jako v předchozích letech. Popelnice bez nálepek na rok 2020 nebudou po datu 30. 04. 2020 vyváženy.

Změna ceny vodného a stočného
Navýšení ceny u stočného představuje částku 1,15 Kč vč. DPH na 1 m³ odpadní vody, tedy ze stávajících 22,39 Kč vč. DPH činí stočné v roce 2020 23,54 vč. DPH na 1 m³ odpadní vody.
Cena pitné vody za 1 m³ se ze stávající ceny 48 Kč vč. DPH na 1 m³ zvyšuje pro rok 2020 na cenu 50 Kč vč. DPH. Navýšení je tedy o 2,00 Kč vč. DPH za 1 m³.

Oznámení o částečné uzavírce

Ve dnech od 20. ledna 2020 do 31. března 2020 bude částečně uzavřena silnice č. II/102 v úseku km 1,450 – 1,650 (u Vranské přehrady). Důvodem je oprava pozemní komunikace – opěrné zdi. Doprava bude vedena v úseku stavby jedním jízdním pruhem, řízena světelným signalizačním zařízením v délce cca 200 m. Mapka ZDE.