Částečná uzavírka komunikace II/102 a uzavírka komunikace Masečín III/1023

Z důvodu rekonstrukce  komunikace II/102 stanovil odbor dopravy Černošice přechodnou  úpravu  provozu od 22. 5. 2020 do 15. 6.2020.
Komunikace do Masečína bude vedena jako jednosměrná směr Štěchovice Masečín, objízdná trasa bude vedena  přes Hvozdnici. Autobusová doprava zůstává v obou směrech.

Opatření

Rozhodnutí

Příloha

Dopravní značení