Author: hvozdnice

Oznámení o částečné uzavírce

Ve dnech od 20. ledna 2020 do 31. března 2020 bude částečně uzavřena silnice č. II/102 v úseku km 1,450 – 1,650 (u Vranské přehrady). Důvodem je oprava pozemní komunikace – opěrné zdi. Doprava bude vedena v úseku stavby jedním jízdním pruhem, řízena světelným signalizačním zařízením v délce cca 200 m. Mapka ZDE.

Oznámení o ZRUŠENÍ plánované úplné uzavírky

Ve dnech 7. 12. a 8. 12 2019 (sobota a neděle) měla být úplně uzavřena silnice č. II/102 v úseku od hranice hl. m. Prahy až k železničnímu mostu v Měchenicích. Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí byla uzavírka zrušena a bude provedena v náhradním termínu, který dosud není znám.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Mobilní sběr vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu a současně velkoobjemového odpadu se uskuteční
v sobotu dne 26. 10. 2019 od 8.00 do 10.30 hod. u hospody U rybníka.

Uvedený odpad bude bezplatně přijímán od občanů trvale hlášených ve Hvozdnici a majitelů rekreačních objektů, kteří obci platí místní poplatek za odvoz komunálního odpadu.
Eternit, asfalt či asfaltovou lepenku lze na dočasnou skládku ukládat bezplatně pouze do 50 kg. Uložení většího množství nad uvedenou hranici je následně zpoplatněno cenou, kterou za takový svoz účtuje obci svozová společnost, Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
Složení odpadu mimo uvedené hodiny bude považováno za založení černé skládky a bude řešeno v souladu s platnými právními předpisy.

Obecní úřad