Author: hvozdnice

DEZINFEKCE PRO HVOZDNICI

Pokud potřebujete dezinfekci, kontaktujte Obecní úřad na tel. 724 180 398. Máme k dispozici Alkoholovou dezinfekci ANTI-COVID, která slouží k dezinfekci rukou, a lze ji použít i na dezinfekci ploch a věcí.

Informace pro občany Hvozdnice

V případě, že potřebujete nakoupit potraviny nebo léky, a sami si nemůžete nákup obstarat, zavolejte na tel. 724 180 398. Na stejné číslo volejte i v případě, že potřebujete roušku.

Česká pošta

Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů.

1. Vyplácení důchodů
Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.
Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.
Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.

2. Doporučené zásilky
Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

3. Otevírací doba pro seniory
Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.

4. Od 25. března až do odvolání bude místní pobočka pošty otevřena ve středu od 15 do 16 hodin.
Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti na úpravu již přijatých opatření.   Informační video ZDE, odkaz na webové stránky, kde mohou občané najít aktualizované informace: ZDE.

 

Zápis do 1. ročníku

Pan ministr školství rozhodl, že se letos budou konat pouze formální zápisy, tj. bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Na webu davelské školy jsem podrobně popsala, jakým způsobem mohou rodiče žádost o přijetí škole podat ZDE.

 

V případě jakýchkoli dotazů jsem k dispozici.

 

 Jana Hrubá, škola Davle

Roušky

Vláda zavedla povinnost nosit roušku mimo domov od zítřejšího dne 19.3. Prosím respektujte toto nařízení, když se budete pohybovat venku.
Vláda nařídila, ale bohužel roušky nepořídila. Obci se podařili nějaké zajistit a naše místní šikovné švadleny šijí každý den. Děkujeme za to. Kdo nemá roušku, nechť zavolá na 724 180 398, předáme.

Milí spoluobčané,
procházíme složitým obdobím, kdy jste zahrnováni přívalem informací ze všech stran, proto pouze stručně.
Obchody s potravinami a dalším, pro život nezbytným zbožím, zůstávají otevřené.
V případě, že potřebujete nakoupit potraviny nebo léky, a sami si nemůžete nákup obstarat, zavolejte na tel. 724 180 398.
Úřední hodiny Obecního úřadu ve Hvozdnici zůstávají nedotčeny, přesto prosím, abyste úřad navštívili jen v naléhavých a neodkladných záležitostech a přednostně využili telefonický (311 360 058, 724 180 398) či emailový  (obec.hvozdnice@seznam.cz) kontakt.
Děkujeme za vaši ohleduplnost k sobě i ostatním.

Obecní úřad 

Informace pro občany

Vláda rozhodla o uzavření všech škol (základních, středních i vyšších odborných a dalších) od středy 11. března 2020. Mateřských školek se toto opatření netýká.

Zároveň dnes (10. 3. 2020) od 18:00 hodin platí zákaz filmových, divadelních, sportovních, náboženských, tanečních, tradičních shromáždění nebo výstav, poutě, veletrhy s účastí nad 100 osob.

Mimořádná opatření jsou zveřejněna na Portále krizového řízení Středočeského kraje (ZDE).

Doporučení k cestování v souvislosti s šířením koronaviru ve světě vydalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Od 10. 3. 2020 platí karanténa pro celou Itálii (ZDE).

Z uvedeného důvodu budou akce, které pořádá Obec Hvozdnice, tj. Maškarní zábava, která se měla konat v sobotu dne 21. 03. 2020 a Bleší trh dne 28. 03. 2020, přesunuty na jiný termín, který bude včas sdělen.