A další změna úředních hodin

Vzhledem k další změně vydané Ministerstvem zdravotnictví na základě rozhodnutí vlády ze dne 9. 4. 2020 sdělujeme, že od pondělí 20. 4. 2020 se opět mění (a vrací do normálu) úřední hodiny Obecního úřadu Hvozdnice, a to takto:

PONDĚLÍ 08.00 až 12.00 a 14.00 až 19.00 hod.
STŘEDA 08.00 až 12.00 hod.
PÁTEK 18.00 až 19.00 hod.

Pokladní hodina ve čtvrtek od 18.30 do 19.30 hod. bude až do doby odvolání nouzového stavu zrušena.

Současně byla vyhlášena následující pravidla provozu spočívající v omezení osobního kontaktu úředních osob s občany na nezbytně nutnou úroveň, přičemž omezení kontaktů se provede zejména takto:

a) upřednostňováním písemného, elektronického (obec.hvozdnice@seznam.cz) či telefonického (311 360 058 nebo 724 180 398) kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné; na řešení vaší záležitosti se domluvíme,
b) při osobním kontaktu bude omezen přímý kontakt na vzdálenost 2 metrů; stejná vzdálenost musí být dodržována i na chodbách OÚ,
c) umístěním nádobky s dezinfekcí na ruce v budově OÚ,
d) použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
e) prováděním zvýšených hygienických opatření na OÚ (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdílených psacích potřeb).

Veškeré informace najdete také na webu: www.hvozdnice.eu nebo na facebooku obce.

Obecní úřad